Vítejte na Katalogy.yin.cz !

Zdroje Atom

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hlášky

Skoro všechno můžeš udělat poživatelné, když do toho dáš dost koření.

U soudu: "Pane soudce, nebudete mi to věřit," obžalovaný chce ve svém proslovu dál pokračovat, avšak soudce ho přeruší: "To máte pravdu, ale stejně pokračujte, ať se alespoň s kolegy zasmějeme."

Tkalci neměli žádnou rozpoznatelnou hierarchii. Struktura jejich řádu byla anarchická, náhodná a řídila se proměnlivými pravidly, ale všechny spojoval jeden hlavní princip - prospěch celku. Přestože jednotlivě byly jejich motivace nasáklé demencí, všichni neustále sledovali společný cíl. Více.

Jsou státy, kde heslo spravedlnost je slepá, nabývá doslovného významu.

Mladý solaňan, který opatrně vysouval obsah datové banky, se na dnešní den velice těšil. Jeho vědecké projekty se na sympóziích rozmělnily do nicneříkajících teorií. Projekty pro udělení podpory vybírali stejní lidé, kteří je předkládali k posouzení. Ti lidé měli vědeckou autoritu, kterou získali svou opatrností v přijímání čehokoliv nového.

"Najít dvě osoby na tak veliké planetě připomíná hledání jehly v kupce sena."
A2 Markova odpověď zřejmě překvapila. "Stačí jen silný elektromagnet!"

Jedi, hnusil si jejich svatouškovství. Darth Maul potřásl hlavou a tiše zavrčel.

Hlášky 1

Yin